Слова англійською, які ти точно маєш знати!

Лови нову порцію свіженьких словечок англійською, які ти просто зобов’язаний знати. Без них нікуди, тому Ctrl+С та копіюй до своєї пам’яті!

 • it’s high time – вже час;
 • to take offence – образитися;
 • take your time – не поспішай;
 • to take into account – брати до уваги;
 • help yourself – пригощайся;
 • to take measures – вживати заходів;
 • to make a decision – приймати рішення;
 • pay attention – звертати увагу (свою);
 • draw (smb’s) attention – звертати увагу (чиюсь);
 • to take a chance – ризикувати;
 • to take a nap – подрімати;
 • shadow cabinet – тіньовий кабінет;
 • to hit the target – потрапити в ціль;
 • golden share – золота акція;
 • to play with fire – грати з вогнем;
 • the root of the trouble – корінь зла;
 • to read between lines – читати між рядків;
 • to jump at conclusions – робити поспішні висновки;
 • moment of silence – хвилина мовчання;
 • to achieve results – досягнути результатів;
 • ups-and-downs – злети і падіння;
 • to have a rest – відпочивати;
 • in connection with – у зв’язку з;
 • trouble shooter – фахівець з вирішення конфліктних ситуацій;
 • at the world’s end – на краю світу;
 • in contrast to / with – на відміну;
 • think tank – мозковий центр;
 • token strike – попереджувальний страйк;
 • to put an end to – покласти край, подолати;
 • in accordance with – відповідно до;
 • on account of – на підставі;
 • in addition to – на додаток до;
 • at any rate – у всякому разі;
 • on behalf of – від імені;
 • on the basis of – на основі;
 • for the benefit of – на благо;
 • to make a point – звернути особливу увагу;
 • by and large – в цілому;
 • in charge of – відповідає за;
 • in the course of – в ході;
 • as early as – ще в;
 • with the exception of – за винятком;
 • at the expense of – за рахунок;

 

А КАК ВЫ ЗНАЕТЕ АНГЛИЙСКИЙ? ПРОЙДИТЕ ОНЛАЙН ТЕСТ НА ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО БЕСПЛАТНО!