20 слів, які важко вимовити або слова-монстри у англійській.

Ти можеш безкінечно вчити англійську, так і не зустрівши на своєму шляху слова-монстри. Але кому буде цікаво таке навчання? Збери всю свою відвагу в кулак, адже ми починаємо розширювати твій словниковий запас дечим важким, зате корисним!

 • Phenomenon – [fɪnɒmɪnən] – явище;
 • Anaesthetist – [əniːsθətɪst] – анестезіолог;
 • Remuneration – [rɪˌmjuːnəreɪʃən] – винагорода;
 • Statistics – [stətɪstɪks] – статистика;
 • Ethnicity – [ɛθnɪsɪti] – етнічна приналежність;
 • Philosophical – [ˌfɪləsɒfɪkəl] – філософський;
 • Provocatively – [prəvɒkətɪvli] – зухвало;
 • Anonymous – [ənɒnɪməs] – анонімний;
 • Thesaurus – [θi (ː) sɔːrəs] – тезаурус;
 • Aluminium – [ˌæljʊmɪnjəm] – алюміній;
 • Regularly – [rɛgjʊləli] – регулярно;
 • February – [fɛbrʊəri] – лютий;
 • Particularly – [pətɪkjʊləli] – особливо;
 • Hereditary – [hɪrɛdɪtəri] – спадковий;
 • Prioritizing – [praɪɒrɪˌtaɪzɪŋ] – визначення пріоритетів;
 • Pronunciation – [prəˌnʌnsɪeɪʃən] – вимова;
 • Prejudice – [prɛʤʊdɪs] – упередження;
 • Facilitate – [fəsɪlɪteɪt] – полегшувати;
 • Hospitable – [hɒspɪtəbl] – гостинний;
 • Onomatopoeia – [ˌɒnəʊmətəʊpi (ː) ə] – звуконаслідування.

Не хвилюйся, страшно лише в перший раз! Спробуй декілька разів повторити ці слова і ти здивуєшся, що вони не такі й складні!

А КАК ВЫ ЗНАЕТЕ АНГЛИЙСКИЙ? ПРОЙДИТЕ ОНЛАЙН ТЕСТ НА ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО БЕСПЛАТНО!